Truyện Cổ Tích Online

Con gà và con hổ
Bán tóc đãi bạn
Sự tích chim hít cô
Cậu bé Tích Chu
Sự tích củ mài và cây cơm nguội
Mèo chuột kết nghĩa
Sự tích chị Hằng Nga
Mười hai người thợ săn
Con bướm
Công chúa tóc dài
NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ VU OAN
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Bốn anh em nối khố
Vụ án “Rắn giả lươn”
Giàu ba họ, khó ba đời
Sói và Dê
Đàn kiến đền ơn
Thỏ thay răng
Ong và thần Jupiter
Chó và người đầu bếp
Nó là bạn cháu
Câu hỏi được trả lời
Những người bạn
Nhưng mà Bố…
Mẹ luôn sống vì người khác