Truyện Cổ Tích Online

Kiện ngành đa
Bốn anh tài sang Tàu
Tại sao trâu đen, bò vàng?
Sự tích đầm Dạ Trạch
Cô đào hát với người học trò nghèo
Cổ Tích Về Loài Bướm
Vua núi vàng
Sự tích hoa Xuyến chi
Bạch Tuyết và Hồng Hoa
Hermes, Artemis và Ares
Trạng Hiền
Cố Bu
Chàng Quan Triều
Cô gái lừa thày sãi, xã trưởng và ông quan huyện
Ở hiền gặp lành
Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội
Tiết kiệm nước
Hai người giáo viên
Cái chân biết hát
Hai người bạn thân nhất