Truyện Cổ Tích Online

Video: Cứu vật vật trả ơn
Tra tấn hòn đá
Làm ơn hóa hại
Nữ thần mặt trời và mặt trăng
Sự tích cái chổi
Một bà mẹ
Sự tích phong bao lì xì
Sự tích con đom đóm
Sự tích mưa sao băng
Chiếc hòm bay
Hầu Tạo
Gốc tích Ruộng thác đao
Hai con vật có nghĩa
Ba tượng phật sống
Sự tích người trong cung trăng
Quạ và Thiên nga
Cái bẫy chuột
Vịt và Cá rô
Lừa và La
Chó và người đầu bếp
Sức mạnh của nước
Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ
Những con đường không lót đá
Con gái tôi – Người thầy của tôi
Đôi giày mới của Jimmy