Đào trường thọ

Đào trường thọ

  • 12:00 21/11/2022
  • Xếp hạng 4.83/5 với 21082 phiếu bầu

Quỳnh rất cậy tài, đùa cả, không từ ai. Một hôm, túc trực trong cung, có người đem dâng vua một mâm đào, gọi là “đào trường thọ”. Quỳnh thủng thỉnh lại gần, lấy một quả, ngồi ăn, giữa đông đủ mặt vua quan, mà làm như không thấy ai cả. Vua quở, giao xuống cho các quan nghị tội. Các quan chiếu theo luật “Mạn quân” tâu nghị trảm. Quỳnh quỳ xuống tâu rằng:

– Đình thần nghị tội hạ thần như vậy, thật là đúng luật, không oan, song xin Hoàng thượng rộng dung cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cho thỏa !

Vua phán:

– Ừ, muốn nói gì cho nói!

– Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có bụng tham sinh, sợ số chết non thấy quả gọi là quả “Trường thọ” thèm quá, tưởng ăn vào được sống lâu như Bành Tổ, để được thờ nhà vua cho tận trung. Không ngờ nuốt chưa khỏi mồm mà chết đã đến cổ! Hạ thần trộm nghĩ nên đặt tên quả ấy là quả “đoản thọ” thì phải hơn, và xin nhà vua trị tội đứa dâng đào để trừ kẻ xu nịnh.

Vua nghe Quỳnh tâu phải, bật cười tha tội cho.

Nguồn: Truyện cổ tích Tổng hợp.

Đào trường thọ
Tác giả: Trần Mạnh Đức tổng hợp theo: truyencotich.vn
Tag: Trạng Quỳnh, Truyện dân gian, truyện dân gian chọn lọc,
 
Cùng chuyên mục
Truyền thuyết “Bách nghệ khôi hài”

Truyền thuyết “Bách nghệ khôi hài”

Truyền thuyết “Bách nghệ khôi hài”

Hai nàng công chúa nhà Trần

Hai nàng công chúa nhà Trần

Hai nàng công chúa nhà Trần

Gà mượn mào vịt

Gà mượn mào vịt

Gà mượn mào vịt

Nàng Nguyễn Thị Bích Châu

Nàng Nguyễn Thị Bích Châu

Nàng Nguyễn Thị Bích Châu

Truyền thuyết Hai Bà Trưng

Truyền thuyết Hai Bà Trưng

Truyền thuyết Hai Bà Trưng

Làm thơ

Làm thơ

Làm thơ

Anh nông dân và thần núi

Anh nông dân và thần núi

Anh nông dân và thần núi

Ba chàng dũng sỹ

Ba chàng dũng sỹ

Ba chàng dũng sỹ

Sự tích điệu “Hát xoan”

Sự tích điệu “Hát xoan”

Sự tích điệu “Hát xoan”

Lê Lai cứu chúa

Lê Lai cứu chúa

Lê Lai cứu chúa

Ông già họ Lê

Ông già họ Lê

Ông già họ Lê

Con mối làm chứng

Con mối làm chứng

Con mối làm chứng

 
Bài viết liên quan