Lê Lai cứu chúa

Lê Lai cứu chúa

  • 00:00 17/01/2023
  • Xếp hạng 4.87/5 với 30088 phiếu bầu

Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, ông là tướng luôn ở bên cạnh, xông pha nhiều trận hiểm nguy. Bấy giờ quân Lam Sơn ít lính, thiếu lương, thường bị quân Minh đánh bại. Cuối tháng 4 năm 1418, Lê Lợi bị thua trận ở Mường Một, chạy thoát về Trịnh Cao, quân Minh đuổi theo vây chặt các lối hiểm yếu. Trong tình thế nguy cấp, Lê Lợi họp các tướng lại hỏi:
– Nay thế trận hiểm nguy, có ai dám bắt chước Kỷ Tín đời Hán, thân khoác hòang bào mà chết thay ta không?Các tướng đều ngồi yên không ai dám thưa. Lê Lai đứng dậy nói:
– Thần nay nguyện được tử trận thay cho chúa công. Ví như sau này giành được giang sơn thì xin nghĩ đến công lao của thần, khiến cho con cháu muôn đời được nhờ quốc ân, được vậy thần chết cũng nhắm mắt.

Lê Lợi rất thương cảm. Lê Lai nói:
– Tình hình nguy khổn, nếu ngồi khư khư, quân thần chung mạng, bao công sức đây hãy còn gì. Nếu theo kế này, may ra có thể thoát được. Kẻ trung thần chết vì nước nào có tiếc gì?

Lê Lợi vái trời khấn rằng:
– Lê Lai có công đổi áo, nếu sau này khôi phục nghiệp xưa, nếu không nhớ đến công lao ấy, thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ấn triện biến thành cục đồng, gươm thần biến thành dao cùn.

Lê Lai vâng mệnh mang 2 voi và 500 quân kéo ra trại quân Minh khiêu chiến. Quân Minh đổ ra đánh. Lê Lai thúc ngựa xông thẳng vào giữa trận hô to:
– Ta là chúa Lam Sơn đây!

Quân Minh ngỡ là Lê Lợi nên xúm lại đánh kịch liệt. Lê Lai xung trận giết giặc rồi kiệt sức, bị quân Minh bắt và đem hành hình. Hôm ấy là ngày 29 tháng 4.

Lê Lợi nhân lúc việc vây hãm của địch lơi lỏng, cùng các tướng chạy ra đường khác, trốn thoát. Cảm động lòng trung nghĩa của ông, Lê Lợi sai người ngầm tìm được thi hài ông, mang về an táng ở Lam Sơn.

Nguồn: Truyện cổ tích Tổng hợp.

Lê Lai cứu chúa
Tác giả: Trần Mạnh Đức tổng hợp theo: truyencotich.vn
Tag: Truyện dân gian, truyện dân gian chọn lọc, truyện dân gian hay,
 
Cùng chuyên mục
Sự tích điệu “Hát xoan”

Sự tích điệu “Hát xoan”

Sự tích điệu “Hát xoan”

Ba chàng dũng sỹ

Ba chàng dũng sỹ

Ba chàng dũng sỹ

Anh nông dân và thần núi

Anh nông dân và thần núi

Anh nông dân và thần núi

Đào trường thọ

Đào trường thọ

Đào trường thọ

Truyền thuyết “Bách nghệ khôi hài”

Truyền thuyết “Bách nghệ khôi hài”

Truyền thuyết “Bách nghệ khôi hài”

Hai nàng công chúa nhà Trần

Hai nàng công chúa nhà Trần

Hai nàng công chúa nhà Trần

Ông già họ Lê

Ông già họ Lê

Ông già họ Lê

Con mối làm chứng

Con mối làm chứng

Con mối làm chứng

Thừa giấy vẽ voi

Thừa giấy vẽ voi

Thừa giấy vẽ voi

Người chết đẻ con

Người chết đẻ con

Người chết đẻ con

Ngọc Người

Ngọc Người

Ngọc Người

Nàng Xuân Hương

Nàng Xuân Hương

Nàng Xuân Hương

 
Bài viết liên quan