Lỡm quan thị

Lỡm quan thị

  • 12:00 26/09/2022
  • Xếp hạng 5/5 với 20737 phiếu bầu

Có một ông quan thị đại nịnh thần, được chúa Trịnh yêu lắm. Ông ta thường đến chơi nhà Quỳnh, thấy sách thì cũng mượn xem, mà ít khi trả. Quỳnh ghét cay ghét đắng, định chơi xỏ một trận cho chừa. Quỳnh bèn lấy giấy trắng đóng thành quyển sách để sẵn. Một hôm. Thấy bóng quan thị đằng xa, Quỳnh giả vờ cầm sách xem, đợi khi ông ta đến nơi thì giấu đi. Quan thị thấy Quỳnh giấu, ngỡ là sách lạ, đòi xem, Quỳnh bảo:

– Sách nhảm có gì mà xem.

Quan thị năn nỉ mãi cũng không được, về tâu với chúa. Chúa đòi Quỳnh sang hỏi, Quỳnh đoán chắc là đòi về chuyện quyển sách, mới lấy bút viết mấy câu vào sách bỏ vào tráp khoá lại, rồi sang hầu. Quả nhiên như thế. Quỳnh tâu:

– Không có sách gì lạ, chắc thị thần tâu man với Chúa đó.

Chúa thấy Quỳnh chối, lại càng tin là Quỳnh có sách lạ, bắt phải đem trình. Quỳnh sai người về đem tráp sang, mở ra, chỉ thấy có một quyển sách mỏng, Quỳnh rụt rè không dám đưa. Chúa bảo:

– Cứ đưa ra. Chúa mở ra xem chỉ thấy có mấy câu:

– “Chúa vị thị thần viết: Vi cốt tứ dịch, vi cốt tứ dịch. Thị thần quy nhị tấu viết: Thần phùng chỉ phát, thần phùng chỉ phát”.

Chúa ngẫm nghĩ đi lại không biết nghĩa ra làm sao, bảo Quỳnh cắt nghĩa thì Quỳnh rụt rè tâu:

– Sách ấy là sách nhảm nhí của tiểu thần chỉ xem khi buồn, sợ cắt nghĩa ra, rác tai chúa!

Chúa nhất định không nghe, bắt Quỳnh cắt nghĩa cho được.

Quỳnh vâng lệnh tâu với chúa, câu ấy nghĩa là: ” chúa hỏi thị thần rằng:

Làm xương cho sáo, làm xương cho sáo, thì thần quỳ mà tâu rằng: Tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc”

Quỳnh cắt nghĩa, nhưng chúa cũng chưa hiểu ra lại hỏi:

– Đã đành nghĩa đen là thế, nhưng mà ý tứ thế nào?

Quỳnh tủm tỉm không dám nói. Chúa và quan thị đứng hầu bên càng gặng hỏi.

Quỳnh mới tâu:

– Xin chúa đọc đảo ngược lại thì ra nghĩa, nhưng mà tục lắm. Bấy giờ chúa với quan thị mới biết Quỳnh lõm, bảo Quỳnh mang sách về.

Quỳnh ra, quan thị chạy theo trách Quỳnh nhạo cả Chúa, thực là vô phụ, vô quân. Quỳnh đáp lại:

– Ngài nói tôi vô phụ, vô quân thì bọn thập trường thị đời Hậu Hán là gì? Tôi đã giấu mà ngài cứ nịnh để đòi ra cho được thì lỗi tại ai?

Lỡm quan thị
Tác giả: Ngô Duy Long tổng hợp theo: truyencotich.vn
Tag: cậu bé và cây táo, cổ tích chọn lọc, cổ tích thiếu nhi, Trạng Quỳnh,
 
Cùng chuyên mục
Đấu gà với quan thị

Đấu gà với quan thị

Đấu gà với quan thị

Ăn trộm mèo

Ăn trộm mèo

Ăn trộm mèo

Món ngon nhà Trạng

Món ngon nhà Trạng

Món ngon nhà Trạng

Bà Chúa mắc lỡm

Bà Chúa mắc lỡm

Bà Chúa mắc lỡm

Tiên sư thằng bảo thái

Tiên sư thằng bảo thái

Tiên sư thằng bảo thái

Trạng chữa bệnh

Trạng chữa bệnh

Trạng chữa bệnh

Ông nọ bà kia

Ông nọ bà kia

Ông nọ bà kia

Trả nợ anh lái đò

Trả nợ anh lái đò

Trả nợ anh lái đò

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

 
Bài viết liên quan