Ngọa sơn

Ngọa sơn

  • 00:00 27/10/2021
  • Xếp hạng 4.87/5 với 10845 phiếu bầu

Một buổi trưa, Quỳnh vào hầu Chúa, không thấy Chúa ở cung, hỏi thị vệ, thì ra Chúa đương giấc. Quỳnh không được tiếp, sẵn bút nghiên, đề ngay hai chữ vào tường rồi trở ra về.

Lúc Chúa dậy ra công đường, thấy ở tường có hai chữ “ngọa sơn” nét mực hãy còn ướt, không biết ai đề và cũng không biết nghĩa làm sao, hỏi thị vệ mới hay Quỳnh đề. Ðến buổi hầu chiều, đông đủ các quan, Chúa hỏi, không ai tán được, phải triệu Quỳnh đến.

Quỳnh đến, Chúa hỏi. Quỳnh thưa:

– Hai chữ ấy có nghĩa gì sâu sắc đâu, hạ thần cứ lấy nghĩa đen mà viết, không dám có ý tứ gì hiểm hóc cả.

– Cứ cắt nghĩa cho ta nghe, không hề chi mà ngại.

Quỳnh ngập ngừng mãi, mới nói:

Chữ “ngọa” nghĩa là “nằm”, “nằm” hẳn không ai nằm không, tất phải ngáy, chữ “sơn” nghĩa là “núi”, “núi” ắt phải có đèo, vậy hợp hai chữ làm một thì nghĩa là “ngáy đèo”.

Cả triều thần ai cũng cười. Chúa cũng bật cười. Tan hầu, các quan trách Quỳnh:

May mà Chúa rộng lượng, chứ không thì hôm nay ông mất đầu!

Ngọa sơn
Tác giả: Lê Quốc Khánh tổng hợp theo: truyencotich.vn
Tag: cổ tích hay cho bé, cổ tích thiếu nhi, Trạng Quỳnh,
 
Cùng chuyên mục
Thư gửi Bà Giáo Thụ

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Trả nợ anh lái đò

Trả nợ anh lái đò

Trả nợ anh lái đò

Thi vẽ

Thi vẽ

Thi vẽ

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Cồn Trạng lột

Cồn Trạng lột

Cồn Trạng lột

Trạng chết chúa cũng băng hà

Trạng chết chúa cũng băng hà

Trạng chết chúa cũng băng hà

Làm thơ xin ăn

Làm thơ xin ăn

Làm thơ xin ăn

Vay tiền chúa Liễu

Vay tiền chúa Liễu

Vay tiền chúa Liễu

 
Bài viết liên quan
Chim Sơn Ca

Chim Sơn Ca

Chim Sơn Ca

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Video: Sơn Tinh Thủy Tinh

Video: Sơn Tinh Thủy Tinh

Video: Sơn Tinh Thủy Tinh

Sự tích chim sơn ca

Sự tích chim sơn ca

Sự tích chim sơn ca

Vận khứ hoài sơn năng trí tử, Thời lai bạch thủy khả thôi sinh

Vận khứ hoài sơn năng trí tử, Thời lai bạch thủy khả thôi sinh

Vận khứ hoài sơn năng trí tử, Thời lai bạch thủy khả thôi sinh

Nợ duyên trong mộng

Nợ duyên trong mộng

Nợ duyên trong mộng

Sự tích hoa đào

Sự tích hoa đào

Sự tích hoa đào

Sự tích cây đào

Sự tích cây đào

Sự tích cây đào

Sự tích Hoa cải lên trời Rau răm ở lại

Sự tích Hoa cải lên trời Rau răm ở lại

Sự tích Hoa cải lên trời Rau răm ở lại

Sự tích hoa Pơ lang (hoa gạo)

Sự tích hoa Pơ lang (hoa gạo)

Sự tích hoa Pơ lang (hoa gạo)

Trạng Khiếu

Trạng Khiếu

Trạng Khiếu

Sự tích bát tiên

Sự tích bát tiên

Sự tích bát tiên