Trả nợ anh lái đò

Trả nợ anh lái đò

  • 00:00 11/09/2022
  • Xếp hạng 4.81/5 với 20739 phiếu bầu

Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, không trả được.

Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:

– Ừ đợi đấy, mai ta trả.

Rồi mua tre nứa, lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong đề một câu:

“Đ…. Mẹ thằng nào bảo thằng nào!”

Và phao ầm lên rằng đó là lầu yết thơ của Trạng.

Thấy nói thơ Trạng, thiên hạ nô nức kéo nhau đi xem. Đi đò ra đến nơi, thấy độc một câu như thế, chán quá lại đi đò về. Người khác gặp hỏi thì cáu, chỉ trả lời:

– Ra mà xem!

Thế là thiên hạ càng thấy lạ, càng xô nhau ra xem. Anh lái đò chở hết chuyến nọ đến chuyến kia không kịp, trong ba bốn ngày, được không biết bao nhiêu tiền. Ðược mấy hôm, Quỳnh dỡ nhà bè, bán lại cho anh lái đò. Anh lái đò đòi nợ. Quỳnh mắng:

– Anh còn nợ ta thì có, ai làm cho anh mấy hôm chở được bấy nhiêu tiền?

Anh lái đò mới nhận ra, liền cám ơn Quỳnh rồi rít và xin trả đủ tiền.

Trả nợ anh lái đò
Tác giả: Ngô Duy Long tổng hợp theo: truyencotich.vn
Tag: cổ tích chọn lọc, phim cổ tích, video cổ tích, Trạng Quỳnh, Truyện dân gian,
 
Cùng chuyên mục
Ông nọ bà kia

Ông nọ bà kia

Ông nọ bà kia

Lỡm quan thị

Lỡm quan thị

Lỡm quan thị

Đấu gà với quan thị

Đấu gà với quan thị

Đấu gà với quan thị

Ăn trộm mèo

Ăn trộm mèo

Ăn trộm mèo

Món ngon nhà Trạng

Món ngon nhà Trạng

Món ngon nhà Trạng

Bà Chúa mắc lỡm

Bà Chúa mắc lỡm

Bà Chúa mắc lỡm

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Ngọa sơn

Ngọa sơn

Ngọa sơn

 
Bài viết liên quan