Yết thị

Yết thị

  • 12:00 16/10/2021
  • Xếp hạng 4.86/5 với 10907 phiếu bầu

Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan Phủ Doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng mai, quan ra yết thị:

“Ai đi đêm phải cầm đèn”.

Ðêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. Quan quở:

– Ngươi không đọc yết thị à?

Người kia đáp :

– Bẩm có đọc.

– Thế sao ngươi không cầm đèn?

– Bẩm có, tôi có đèn.

– Thế sao trong đèn không cắm nến?

– Bẩm, trong yết thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.

Quan Phủ Doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị :

“Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến”.

Ðêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.

Quan lại quở :

– Ði đêm sao không có đèn, có nến?

Người kia đáp :

– Bẩm, tôi có đủ đèn, có nến ?

– Thế sao người không thắp nến ?

– Bẩm vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.

Quan Phủ Doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị : 

“Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp’.

Nhưng một hôm, nửa đêm, quan đi, lại vấp phải một người có đèn, có nến, nhưng nến đã thắp hết rồi. Quan lại quở.

Người kia nói :

– Bẩm, trong yết thị không thấy nói hết cây nến này, phải tiếp cây nến khác ạ!

Yết thị
Tác giả: Trần Thu Nga tổng hợp theo: truyencotich.vn
Tag:
 
Cùng chuyên mục
Tài nói láo

Tài nói láo

Tài nói láo

Mua kính

Mua kính

Mua kính

Mày để cho nó một chút

Mày để cho nó một chút

Mày để cho nó một chút

Nước mắm hâm

Nước mắm hâm

Nước mắm hâm

Thiết Chúa Đại Phong

Thiết Chúa Đại Phong

Thiết Chúa Đại Phong

Người ả đào với giặc Minh

Người ả đào với giặc Minh

Người ả đào với giặc Minh

Băm lăm hạn nặng

Băm lăm hạn nặng

Băm lăm hạn nặng

Heo đi cày

Heo đi cày

Heo đi cày

Quả trầu không

Quả trầu không

Quả trầu không

Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự

Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự

Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự

Sau Một Ðêm Ngủ Trọ

Sau Một Ðêm Ngủ Trọ

Sau Một Ðêm Ngủ Trọ

Gặp cô hàng mắm tôm chợ Đồng Xuân

Gặp cô hàng mắm tôm chợ Đồng Xuân

Gặp cô hàng mắm tôm chợ Đồng Xuân

 
Bài viết liên quan
Yết Kiêu

Yết Kiêu

Yết Kiêu

Những câu chuyện dạy bạn cách đối diện với thị phi

Những câu chuyện dạy bạn cách đối diện với thị phi

Những câu chuyện dạy bạn cách đối diện với thị phi

Lỡm quan thị

Lỡm quan thị

Lỡm quan thị

Nàng Tô Thị

Nàng Tô Thị

Nàng Tô Thị

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính

Đấu gà với quan thị

Đấu gà với quan thị

Đấu gà với quan thị

Nàng Nguyễn Thị Bích Châu

Nàng Nguyễn Thị Bích Châu

Nàng Nguyễn Thị Bích Châu

Đối diện với thị phi

Đối diện với thị phi

Đối diện với thị phi

Đối đáp với Đoàn Thị Điểm

Đối đáp với Đoàn Thị Điểm

Đối đáp với Đoàn Thị Điểm

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Quan Thị và Quan Võ hỗn chiến

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Chơi Chọi Gà

Chơi Chọi Gà

Chơi Chọi Gà

Con cú

Con cú

Con cú

Sự tích con nhái

Sự tích con nhái

Sự tích con nhái