Chuyên mục Truyện cổ tích thế giới

12 chiến công của Hercule – Chương I

12 chiến công của Hercule – Chương I

12 chiến công của Hercule – Chương I
Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween

Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween

Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween
Sự tích đôi đũa

Sự tích đôi đũa

Sự tích đôi đũa
Sự tích nhẫn cưới

Sự tích nhẫn cưới

Sự tích nhẫn cưới
Video: Truyện Ba bà kéo sợi

Video: Truyện Ba bà kéo sợi

Video: Truyện Ba bà kéo sợi
Kiến, Châu chấu, Bói Cá

Kiến, Châu chấu, Bói Cá

Kiến, Châu chấu, Bói Cá
Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần

Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần

Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần
Sự tích hạt đậu

Sự tích hạt đậu

Sự tích hạt đậu
Truyền thuyết về hoa hồng xanh

Truyền thuyết về hoa hồng xanh

Truyền thuyết về hoa hồng xanh
Ba điều ước

Ba điều ước

Ba điều ước
Một đòn chết bảy

Một đòn chết bảy

Một đòn chết bảy
Nàng công chúa ngủ trong rừng

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Nàng công chúa ngủ trong rừng
Người Thợ Đá

Người Thợ Đá

Người Thợ Đá
Một bà mẹ

Một bà mẹ

Một bà mẹ
Mèo chuột kết nghĩa

Mèo chuột kết nghĩa

Mèo chuột kết nghĩa