Chuyên mục Truyện cổ tích Việt Nam

Video: Sự tích con muỗi

Video: Sự tích con muỗi

Video: Sự tích con muỗi
Video: Truyện cái chén gáo dừa

Video: Truyện cái chén gáo dừa

Video: Truyện cái chén gáo dừa
Sự tích hoa nhài

Sự tích hoa nhài

Sự tích hoa nhài
Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn
Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán
Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày
Video: Sự tích hạt lúa

Video: Sự tích hạt lúa

Video: Sự tích hạt lúa
Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng
Sự tích hoa ban trắng

Sự tích hoa ban trắng

Sự tích hoa ban trắng
Nữ thần mặt trời và mặt trăng

Nữ thần mặt trời và mặt trăng

Nữ thần mặt trời và mặt trăng
Sự Tích Thần Núi Tản Viên

Sự Tích Thần Núi Tản Viên

Sự Tích Thần Núi Tản Viên
Người thợ săn và mụ chằn

Người thợ săn và mụ chằn

Người thợ săn và mụ chằn
Video: Hai cô gái và hai cục bướu

Video: Hai cô gái và hai cục bướu

Video: Hai cô gái và hai cục bướu
Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu
Vàng lấy con vua

Vàng lấy con vua

Vàng lấy con vua