Chuyên mục Truyện cổ tích Việt Nam

Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn
Con gà và con hổ

Con gà và con hổ

Con gà và con hổ
Bán tóc đãi bạn

Bán tóc đãi bạn

Bán tóc đãi bạn
Sự tích chim hít cô

Sự tích chim hít cô

Sự tích chim hít cô
Cậu bé Tích Chu

Cậu bé Tích Chu

Cậu bé Tích Chu
Sự tích củ mài và cây cơm nguội

Sự tích củ mài và cây cơm nguội

Sự tích củ mài và cây cơm nguội
Sự tích cây nhãn

Sự tích cây nhãn

Sự tích cây nhãn
Video: Sự tích hồ Ba Bể

Video: Sự tích hồ Ba Bể

Video: Sự tích hồ Ba Bể
Sự tích con Thạch Sùng

Sự tích con Thạch Sùng

Sự tích con Thạch Sùng
Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy

Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy

Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy
Video: Sự tích chim đa đa

Video: Sự tích chim đa đa

Video: Sự tích chim đa đa
Sự tích chim sơn ca

Sự tích chim sơn ca

Sự tích chim sơn ca
Video: Sự tích ngày và đêm

Video: Sự tích ngày và đêm

Video: Sự tích ngày và đêm
Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán

Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán

Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán
Sự tích Trầu, Cau và Vôi

Sự tích Trầu, Cau và Vôi

Sự tích Trầu, Cau và Vôi