Tác giả Trần Mạnh Đức - Trang 4

Sự tích hoa anh đào

Sự tích hoa anh đào

Sự tích hoa anh đào
Mười hai hoàng tử

Mười hai hoàng tử

Mười hai hoàng tử
Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn

Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn

Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn
Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố

Lời chối của cụ cố
Ông Trạng Nồi

Ông Trạng Nồi

Ông Trạng Nồi
Bộ quần áo mới của Hoàng Đế

Bộ quần áo mới của Hoàng Đế

Bộ quần áo mới của Hoàng Đế
Ngọn đèn xanh

Ngọn đèn xanh

Ngọn đèn xanh
Tình bạn Lưu Bình Dương Lễ

Tình bạn Lưu Bình Dương Lễ

Tình bạn Lưu Bình Dương Lễ
Nợ duyên trong mộng

Nợ duyên trong mộng

Nợ duyên trong mộng
Truyện cổ tích Ba chú heo con

Truyện cổ tích Ba chú heo con

Truyện cổ tích Ba chú heo con
Sự tích ngày và đêm

Sự tích ngày và đêm

Sự tích ngày và đêm
Sự tích hoa hồng vàng

Sự tích hoa hồng vàng

Sự tích hoa hồng vàng
Đấu trí với sứ Tàu

Đấu trí với sứ Tàu

Đấu trí với sứ Tàu
Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung

Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung

Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung
Sự tích ve sầu rỗng ruột

Sự tích ve sầu rỗng ruột

Sự tích ve sầu rỗng ruột