Tác giả Trần Mạnh Đức - Trang 5

Sự tích thỏ tai dài đuôi ngắn

Sự tích thỏ tai dài đuôi ngắn

Sự tích thỏ tai dài đuôi ngắn
Những con hạc vàng

Những con hạc vàng

Những con hạc vàng
Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho
Sự tích con cóc

Sự tích con cóc

Sự tích con cóc
Sự tích hõm xương quai xanh

Sự tích hõm xương quai xanh

Sự tích hõm xương quai xanh
Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc

Tất cả đều câm điếc
Đôi găng

Đôi găng

Đôi găng
Thư gửi Bà Giáo Thụ

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Thư gửi Bà Giáo Thụ
Thư bố gửi con gái

Thư bố gửi con gái

Thư bố gửi con gái
Cứu Vua

Cứu Vua

Cứu Vua
Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng
Bảy điều ước

Bảy điều ước

Bảy điều ước
Bà Banh hết cả linh thiêng

Bà Banh hết cả linh thiêng

Bà Banh hết cả linh thiêng
Lê Lai cứu chúa

Lê Lai cứu chúa

Lê Lai cứu chúa