Tác giả Lê Thu Huyền

Cậu bé mù

Cậu bé mù

Cậu bé mù
Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ
Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Ba Giai và các cô nàng “tắm tiên”

Ba Giai và các cô nàng “tắm tiên”

Ba Giai và các cô nàng “tắm tiên”
Con cóc không vâng lời

Con cóc không vâng lời

Con cóc không vâng lời
Người đàn bà tiết liệt

Người đàn bà tiết liệt

Người đàn bà tiết liệt
Một kẻ hợm mình

Một kẻ hợm mình

Một kẻ hợm mình
Sự tích hoa ly ly

Sự tích hoa ly ly

Sự tích hoa ly ly
Và tôi đã bật khóc…

Và tôi đã bật khóc…

Và tôi đã bật khóc…
Bài học cho tình bạn

Bài học cho tình bạn

Bài học cho tình bạn
Bản chất

Bản chất

Bản chất
Athena và Demeter

Athena và Demeter

Athena và Demeter
Cây nhà lá vườn

Cây nhà lá vườn

Cây nhà lá vườn
Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Tình yêu trong mắt trẻ thơ
Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu