Tác giả Lê Thu Huyền - Trang 3

Thầy tu rởm

Thầy tu rởm

Thầy tu rởm
CÚ MÈO VÀ CHÂU CHẤU

CÚ MÈO VÀ CHÂU CHẤU

CÚ MÈO VÀ CHÂU CHẤU
Người chăn cừu và quạ

Người chăn cừu và quạ

Người chăn cừu và quạ
Đãi tiệc quan Tàu

Đãi tiệc quan Tàu

Đãi tiệc quan Tàu
Nàng Công Chúa Mau Lớn

Nàng Công Chúa Mau Lớn

Nàng Công Chúa Mau Lớn
Ai mua hành tôi

Ai mua hành tôi

Ai mua hành tôi
Ba quả táo

Ba quả táo

Ba quả táo
Câu hỏi được trả lời

Câu hỏi được trả lời

Câu hỏi được trả lời
Sự tích mặt trăng

Sự tích mặt trăng

Sự tích mặt trăng
Anh nông dân và thần núi

Anh nông dân và thần núi

Anh nông dân và thần núi
Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua

Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua

Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua
Bản chất

Bản chất

Bản chất
Ba giỏ khoai lang

Ba giỏ khoai lang

Ba giỏ khoai lang
Anh chàng chăn lợn

Anh chàng chăn lợn

Anh chàng chăn lợn
Ðổi bò gầy lấy bò béo

Ðổi bò gầy lấy bò béo

Ðổi bò gầy lấy bò béo