Tác giả Lê Thu Huyền - Trang 5

Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu
Đừng thay đổi thế giới

Đừng thay đổi thế giới

Đừng thay đổi thế giới
Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Tình yêu trong mắt trẻ thơ
Con cóc không vâng lời

Con cóc không vâng lời

Con cóc không vâng lời
Người đàn bà tiết liệt

Người đàn bà tiết liệt

Người đàn bà tiết liệt
Con bướm

Con bướm

Con bướm
Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng
Sự tích hoa ly ly

Sự tích hoa ly ly

Sự tích hoa ly ly
Và tôi đã bật khóc…

Và tôi đã bật khóc…

Và tôi đã bật khóc…
Người con hiếu thảo

Người con hiếu thảo

Người con hiếu thảo
Chuyện Ni cô Tuệ Không

Chuyện Ni cô Tuệ Không

Chuyện Ni cô Tuệ Không
Sói và Dê

Sói và Dê

Sói và Dê
Kaguya Hime – Nàng công chúa trong ống tre

Kaguya Hime – Nàng công chúa trong ống tre

Kaguya Hime – Nàng công chúa trong ống tre
Truyện cổ tích song ngữ – Vua núi vàng

Truyện cổ tích song ngữ – Vua núi vàng

Truyện cổ tích song ngữ – Vua núi vàng
Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu