Tác giả Lê Thu Huyền - Trang 7

Sự tích đầm mực

Sự tích đầm mực

Sự tích đầm mực
Video: Sự tích hoa phượng

Video: Sự tích hoa phượng

Video: Sự tích hoa phượng
Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ
Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
SHITAKIRI SUZUME – Chú chim sẻ đáng thương

SHITAKIRI SUZUME – Chú chim sẻ đáng thương

SHITAKIRI SUZUME – Chú chim sẻ đáng thương
Athena và Demeter

Athena và Demeter

Athena và Demeter
Hai người giáo viên

Hai người giáo viên

Hai người giáo viên
Người con hiếu thảo

Người con hiếu thảo

Người con hiếu thảo
Sự tích mặt trăng

Sự tích mặt trăng

Sự tích mặt trăng
Chuyện Ni cô Tuệ Không

Chuyện Ni cô Tuệ Không

Chuyện Ni cô Tuệ Không
Tô mì của người lạ

Tô mì của người lạ

Tô mì của người lạ
Một kẻ hợm mình

Một kẻ hợm mình

Một kẻ hợm mình
Người thợ làm bánh

Người thợ làm bánh

Người thợ làm bánh
Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu
Sự tích hoa hồng

Sự tích hoa hồng

Sự tích hoa hồng