Tác giả Nguyễn Tuấn Anh - Trang 2

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!
Video: Hai cô gái và hai cục bướu

Video: Hai cô gái và hai cục bướu

Video: Hai cô gái và hai cục bướu
Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu

Đơn xin chôn Trâu
Những nhạc sĩ thành Bremen

Những nhạc sĩ thành Bremen

Những nhạc sĩ thành Bremen
Đôi giày mới của Jimmy

Đôi giày mới của Jimmy

Đôi giày mới của Jimmy
Sự tích hội chọi trâu

Sự tích hội chọi trâu

Sự tích hội chọi trâu
Hai ‘ăn mày’ đi dự đám cưới

Hai ‘ăn mày’ đi dự đám cưới

Hai ‘ăn mày’ đi dự đám cưới
Video: Sự tích Thỏ tai dài đuôi ngắn

Video: Sự tích Thỏ tai dài đuôi ngắn

Video: Sự tích Thỏ tai dài đuôi ngắn
Con cóc là cậu ông trời

Con cóc là cậu ông trời

Con cóc là cậu ông trời
Trí khôn của ta đây

Trí khôn của ta đây

Trí khôn của ta đây
Kasajizo

Kasajizo

Kasajizo
‘Mẹ già như chuối chín cây’, đọc xong câu chuyện này rất nhiều người bật khóc

‘Mẹ già như chuối chín cây’, đọc xong câu chuyện này rất nhiều người bật khóc

‘Mẹ già như chuối chín cây’, đọc xong câu chuyện này rất nhiều người bật khóc
Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non
Chỉ có một cách

Chỉ có một cách

Chỉ có một cách
Mảnh dĩa vỡ

Mảnh dĩa vỡ

Mảnh dĩa vỡ