Truyện cổ tích Việt Nam

Video: Sự tích con muỗi

Video: Sự tích con muỗi

Video: Sự tích con muỗi
LỪA VÀ HỔ

LỪA VÀ HỔ

LỪA VÀ HỔ
Video: Truyện cái chén gáo dừa

Video: Truyện cái chén gáo dừa

Video: Truyện cái chén gáo dừa
Sự tích hoa nhài

Sự tích hoa nhài

Sự tích hoa nhài
Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn

Truyện chum vàng chum rắn
Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán
Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày
Video: Sự tích hạt lúa

Video: Sự tích hạt lúa

Video: Sự tích hạt lúa
Một bà mẹ

Một bà mẹ

Một bà mẹ
Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng
Sự tích hoa ban trắng

Sự tích hoa ban trắng

Sự tích hoa ban trắng
Nữ thần mặt trời và mặt trăng

Nữ thần mặt trời và mặt trăng

Nữ thần mặt trời và mặt trăng
Người thợ săn và mụ chằn

Người thợ săn và mụ chằn

Người thợ săn và mụ chằn
Video: Hai cô gái và hai cục bướu

Video: Hai cô gái và hai cục bướu

Video: Hai cô gái và hai cục bướu
Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu